Édenkert helyreállítása, család ereje, gyermeknevelés

Az oldal célja bemutatni egy rendkívüli képességekkel rendelkező gyógyító, jövőformáló, kedves nőt és az Ő javaslatait, tanítását.

Anasztázia

A szibériai tajgában él egyedül, remeteként egy erdei tisztáson. Kelta, druida családi hagyományaikhoz híven csecsemőkorától kezdve a természet óvta és nevelte fel ott, ahol született, a szüleitől kapott Szeretet Terén és a természet tanította minden képességére. Szülei és családja, mint minden újonnan érkezett embernek, Neki is megadta a fejlett isteni képességekkel rendelkező embernek kijáró tiszteletet, türelmet és szabadságot. Nagyapja és dédapja időnként kérdéssel irányította fejlődését úgy, hogy csak akkor tettek fel Neki újabb kérdést, ha sikerült megválaszolnia az előzőt. Cselekedeit, gondolatait sosem bírálták felül, nem javították.

Anasztázia többek között képes látni a Földön jelenleg zajló eseményeket, emlékszik évezredekkel korábban történt eseményekre, látja a jövő lehetséges eseményeit, látja az emberek életét és érzékeli érzéseiket. Képes meggyógyítani bárkit a Földön, segítő sugallatot ad a szeretett kiskerteseinek, hogy hogyan tudnak segítő, gyógyító gyümölcsöket, növényeket termeszteni. Képes nem csak gondolati sugarával látni és érzékelni egy távoli helyen, de a testét is át tudja oda helyezni. Bármilyen tudományágban feltett kérdésre rövid időn belül képes választ adni és azt a jelenlegi közlésnyelv szerint bemutatni, arra levezetést adni.

Célja az emberek segítése azáltal, hogy megmutatja, hogyan tudnak kiegyensúlyozottságban élni a Természettel, hgyan tudják felébreszteni saját isteni képességeiket és hogyan tudják gyermekeiket úgy nevelni, hogy isteni képességeik természetes módon tudjanak kifejlődni.

Javaslatai, tanítása

Javaslatait, tanításait Vlagyimir Megre, egy két lábbal a földön járó, csak a megtapasztalt bizonyosságban hívő orosz ember tolmácsolja könyveiben Anasztáziától a Világ felé. A könyvek szövege rendkívül jótékony hatású, lélektisztító, lélekemelő és akár gyermekek számára is könnyen olvasható, vagy akár meseként is felolvasható. Érdemes csak egy-két fejezetet olvasni belőle egyszerre, hogy későbbre is maradhasson olvasnivaló :-) Az eddig megjelent tíz könyve közül talán a negyedik, "A Teremtés" cíművel érdemes először megismerkedni. Anasztázia javaslatai ezen könyvből vett idézetek alapján lesznek itt most bemutatva.

Anasztázia mindig nagyon kedves és megértő, bennsőséges kapcsolata van Istennel. Istenről, a Természetről, az emberről és az ember lehetőségeiről mindig nagy lelkesedéssel beszél. Teremtésmítosza gyönyörű.

“A Teremtésről mesélek neked, Vlagyimir, mert így majd mindenki maga tud saját kérdéseire választ adni. Kérlek, Vlagyimir, hallgasd végig és írjál a Hatalmas Teremtő Alkotásáról! Hallgasd meg és a lelkeddel próbáld megérteni az Isteni Vágy Törekvéseit!”
Isten az egyetlen, Aki minden energiát egységbe tud hozni és az energiák kiegyensúlyozásával teremteni képes.
“- Minek nevezheted magadat?
- Istennek. Magamba tudom fogadni energiátok valamennyi részét. Szilárdan meg tudom mindet tartani! Teremtek! A Teremtés örömöt hoz az egész Világegyetem számára! ”
Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette.
“Világegyetemet ő, az ember, nem csupán testével érzi. Gondolata, melyet Istentől kapott, teremt, alkot. Csak az emberi gondolat képes más világokat létrehozni, vagy a már létezőket megváltoztatni.”
Az első időkben az ember tekintete és lelkének melege sokkal erősebb volt.
“Ádám ujjaival beletúrt az oroszlán sörényébe, nézegette és megérintette a hatalmas mancs karmait, kezeivel megtapogatta a fehéren vakító fogakat és mosolygott, amikor az oroszlán a gyönyörűségtől dorombolt.”
Az ember egészséges életmóddal meg tudja őrizni az egészségét és lehetősége van visszatérni az eredendően örök életűségéhez is.
“Az ember másodpercnyi cselekedeteivel egyre rövidíti az életét és a halált is ő maga találta ki saját maga számára.”
A "Mi Atyánk" imájával Istenhez fordulni az ember tudatosságának hiányát mutatja.
“- Vlagyimir, Isten minden táplálékot megadott fiainak és leányainak már megszületésük előtt. Csak nézz körül! Minden készen áll számodra. A szerető szülő kérés nélkül is megbocsátja minden gyermeke bűnét és nem áll szándékában bárkit is kísértésbe vinni. Az Atya mindenkibe belehelyezte annak a képességét, hogy ellenálljon a gonosz kísértéseinek. Miért sértegeted az Atyát azzal, hogy nem tudsz arról, ami már régen meg van valósítva? Ott vannak körülötted az Ő örök ajándékai. Vajon mi egyebet tudna még adni a szerető szülő, aki már mindent odaadott gyermekének?”
A szeretetteljes, élő, valóban Istenhez szóló ima boldoggá teszi mind az Atyát, mind az imádkozót, mind az egész Világmindenséget.
“Anasztázia felállt, széttárta karjait, elfordult tőlem és elmondta az első szavakat. Az ima szavai egyszerűek, de bennem hirtelen mintha minden megrezzent volna. Úgy mondta el, ahogy mi nem mondunk imát. Úgy mondta, mint amikor az emberek valaki közelihez, kedves szeretetthez, a családhoz tartozóhoz fordulnak. Előadásának módjában benne volt az élő kapcsolat minden hanglejtése. A szenvedély, az öröm, az elszánt lelkesedés és mintha ott lett volna Ő is, akihez Anasztázia lángolva fordult:
   Atyám, Ki mindenhol létezel!
   ...”
A növények valódi igényeit figyelembe véve, azok éltetőbb gyümölcsöt tudnak hozni.
“- De hát miért ennyire ízletesek? Ez valami újfajta?
- Közönséges fajta. A kertiektől azért különbözik, mert amikor nőttek, megkaptak mindent, ami szükséges. A kert feltételei között, amikor az emberek igyekeznek a növényeket elkülöníteni egymástól s óvni őket attól, hogy érintkezésbe kerüljenek más fajokkal, növekedésüket trágyával siettetik, a növények nem tudják magukba fogadni mindazt, ami nélkülözhetetlen és szükséges ahhoz, hogy olyan önállóvá tudjanak válni, hogy öröme teljék bennük az embereknek.”
Az ember saját betegségét saját magának kell megértenie és ezzel megtanulnia helyreállítani az energiáinak egészséges egyensúlyát. Azonban segítséget kérni a megértéshez, tanuláshoz szabad és sokszor előnyös is.
“- Te mondtad, hogy nem fogsz többé gyógyítani, de még a fájdalmaimat sem szünteted meg.
- A fájdalmadat többé nem is veszem le rólad. A fájdalom - Isten párbeszéde az emberrel.”
Minden embernek, családnak rendelkeznie kell egy saját földterülettel, ami csak az övé, ami csak őt, őket táplálja, védelmezi, gyógyítja és tanítja.
“Emlékszem, hogy arra a kérdésre, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy ne legyen sem bolygóközi, sem földi háború, ne legyenek gengszterek és a gyermekek egészségesnek és boldognak szülessenek, Anasztázia így válaszolt:
- Ezt kell, Vlagyimir, minden embernek tanácsolni: "Emberek, adjátok vissza magatoknak a Hazátokat!"”
A Mennyország nem az élet után jön el, hanem az ember élő testében jut el oda. Isten az élők Istene.
“- Isten képét akarom az emberek előtt feleleveníteni. Az Ő nagy Vágyát mindenki számára érthetővé tenni. Az Ő Szeretete által vezérelt igyekezetét mindenki érezheti, aki él. Az ember már ma, itt és most, ebben az életben boldoggá válhat. A mai emberek gyermekei mind az Ő Paradicsomkertjében fognak élni. Nem vagyok egyedül. Nem vagy egyedül. Az Édenkert az együttes, közös teremtés eredménye lesz.”
Az Anasztázia által felvázolt, önszabályozó Szeretet Téren kis erdő, veteményes, ház, állatok és még egy kis tó is elfér.
“- De ha végül is minden úgy adódik, ahogy te azt a telken megtervezted és az embernek nem kell a földet trágyáznia, a kórokozók ellen mérgekkel harcolnia, kerítéssel bajlódnia és minden csak úgy magától nő, akkor mit kell az embernek tennie?
- A Paradicsomban élnie. Úgy, ahogy azt Isten óhajtotta. És az, aki ilyen Paradicsomot meg tud építeni, az megérinti Isten Gondolatát és új Teremtést hoz vele együttesen létre.”
A jövőbeli látomásban Anasztázia megmutatta, hogy a közösség majdani iskolájában a gyerekek nem készen kapják a tudást, hanem maguknak kell felfedezniük azt és szüleik előtt bemutatni, amire rájöttek.
“- Ki tudta az asztronómiát ezeknek a gyerekeknek olyan szinten megtanítani, hogy ők erről a felnőttek előtt beszámolót tudjanak tartani? - kérdeztem Anasztáziától.
- Senki. A gyermekek mind azt a feladatot kapták, hogy afelett gondolkodjanak el, hogyan van minden elrendezve, ebből készüljenek fel és következtetéseiket mutassák be a többieknek.”
Anasztázia képességei rendkívülinek tűnnek, de valójában minden ember számára megadatott a lehetőség, hogy fejlessze és használja saját isteni képességeit.
“- Ugyan minek gondolkodna? - válaszolta a nagypapa. - Ő az információt érzi. Annyit vesz el belőle, amennyit akar és amikor szüksége van rá. A válasz az összes kérdésre a térben, mellettünk van, csak tudni kell, hogyan kell azt fogadni, megszólaltatni.”

További ismeretek: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Impresszum
VilagTervezes.hu