Isten

Ezen oldal célja bemutatni Istent az Ő saját szavaival.

Az 1990-es évek elején Neale Donald Walsh, egy egyszerű amerikai ember magánéleti válságba került és kérdéseket tett fel Istennek, hogy miért történik vele mindez. Neale legnagyobb megdöbbenésére Isten válaszolt neki belső hangként és párbeszéd kezdődött közöttük. A beszélgetések tartalmát Neale leírta, könyv alakban kiadatta és így lehetővé vált, hogy a világon mindenki megismerhesse Isten közléseit a mai kor embere számára.

Neale életéről film is készült.

Idézetek Neale Donald Walsh "Beszélgetések Istennel" című, 730 oldalas könyvéből:

Kivel beszélget Isten?
“Én mindenkivel beszélgetek, egyfolytában.

Nem is az a kérdés, hogy Én kivel beszélgetek, hanem, hogy ki hall meg Engem.”
Hogyan beszélget Isten?
“Közléseim leggyakrabban az érzelmeken keresztül, érzéseken keresztül jelentkeznek.

Az érzések, az érzelmek jelentik a lélek nyelvét.

Közlök a gondolatok útján is és a tapasztalat útján.”
Honnan tudja az ember, hogy valóban Isten szól hozzá?
“Mindig az Enyém a legmagasztosabb gondolat, a legvilágosabb szavad, a legnagyszerűbb érzésed.

Ami ennél kevesebb, az más forrásból fakad.

Most már a kezdő tanítványnak sem okozhat nehézséget a feladat.

Csak azonosítania kell a legmagasztosabbat, a legvilágosabbat és a legnagyszerűbbet.

Ám adok még néhány irányelvet.

A legmagasztosabb gondolat mindig örömet tartalmaz.

A legvilágosabb szavak mindig igazságot tartalmaznak.

A legnagyszerűbb érzés pedig az, amit Ti szeretetnek neveztek.

Öröm, igazság, szeretet.

Ezek hárman felcserélhetők és az egyik mindig a másikhoz vezet.

Nem számít, milyen sorrendben következnek: öröm, igazság, szeretet.

Ezen irányelv birtokában bármikor megállapíthatod melyik üzenet az enyém és melyik származik más forrásból.”
Eljutnak-e Isten üzenetei az emberekhez?
“Üzeneteim többségére bizony nem figyeltek.

Némelyikre azért nem, mert túlontúl jónak látszik ahhoz, hogy igaz lehessen.

Másokra azért nem, mert úgy vélitek, nehéz volna követni őket.

Sokan félreértetek.

A többségük pedig nem is jut el hozzátok.”
Mit eredményez a könyörgés Istenhez?
“Nem lesz a tiéd, amiért könyörögsz, sem az, amit akarsz.

Azért, mert éppen a kérésed rögzíti a hiányt és ha kimondod, hogy mi után vágyakozol, azzal pontosan, és csakis ezt az élményt, azaz az akarást hozod létre a valóságodban.”
Hogyan érhetjük el hát azt, amit szeretnénk?
“A helyes imádság tehát sohasem az esdeklő könyörgés, hanem a hálaadás imája.

Ha előre köszönetet mondasz Istennek azért, aminek a megtapasztalása mellett döntöttél, legyen az bármi, akkor végeredményben elismered a létét.

A hála így a legerőteljesebb nyilatkozat Isten számára.

A megerősítése annak, hogy megadtam a választ, mielőtt még kérdeztél volna.

Úgyhogy soha ne könyörögj.

Határozz, hogy legyen, hogy úgy legyen.”
Kell-e félni Isten büntetésétől?
“Bizony elfelejtetted, milyen feltétel nélkül szeretni.

Nem emlékszel Isten szeretetének élményére.

Megpróbálod tehát elképzelni, milyennek kellene lennie Isten szeretetének, arra alapozva, hogy milyennek látod a szeretetet a világban.

Istenre vetíted a szülő szerepét és előhozakodsz egy olyan Istennel, aki bíráskodik, jutalmaz vagy büntet, attól függően, milyennek ítéli a tetteidet.

Ez azonban végletesen leegyszerűsített és hamis kép Istenről, mely kizárólag a képzeletedben, a közös képzeletekben létezik, és semmi köze ahhoz, aki vagyok.”
Hogyan építik fel az emberek a világukat?
“Minden emberi tett szereteten vagy félelmen alapul, és nem csak a kapcsolatotokban.

Mindazok a döntések, amelyek meghatározzák az üzletet, az ipart, a politikát, a vallást, a gyerekek nevelését, a társadalmi berendezkedést, a gazdasági célokat, a választást háború és béke, támadás és védekezés, behódolás és lerohanás közt, az elhatározást, hogy sóvárogjunk vagy ajándékozzunk, kapzsin gyűjtögessünk vagy osztogassunk, egyesítsünk vagy megosszunk, minden egyes döntésed a két gondolat egyikéből fakad.

A szeretet vagy a félelem gondolatából.”
Mi a szeretet? Mi a félelem?
“A félelem az az energia, amely megköt, lezár, visszahúz, elrejt, felhalmoz, árt.

A szeretet az az energia, amely kiterjeszt, megnyit, kiküld, megtart, feltár, megoszt, gyógyít.

A félelem ruhákba csavarja a testünket, a szeretet mezítelenül hagy.

A félelem görcsösen kapaszkodik mindenbe és mindenhez ragaszkodik, amink csak van, míg a szeretet odaad mindent.

A félelem bezár, a szeretet megnyit, a félelem megragad, a szeretet elenged, a félelem sajog, a szeretet enyhít, a félelem támad, a szeretet módosít.”
Meg tudja az ember a szereteten és a félelemen kívül mással is teremteni a világát?
“Minden emberi gondolat, szó és tett vagy az egyik vagy a másik érzelmen alapul.

Nincs más választásod, mint hogy nincs semmi más, amiből választhatnál.

E kettő között azonban szabadon választhatsz.

És ez nem is kevés, hidd el.”
Mikor teremti az ember a világát?
“Minden pillanatban a teremtés folyamatában vagytok.

Minden pillanatban, minden percben, minden nap.”
Hogyan teremti az ember a világát?
“Egyelőre legyen elég annyi, hogy afféle hatalmas erejű teremtő 'gép' vagytok.

És szó szerint oly gyorsan jelenítitek meg az újabb és újabb megvalósulásokat, ahogy elgondoljátok.

Események, történések, feltételek, körülmények.

Valamennyi a tudatból bukkan elő.

Az egyéni tudat roppant erőteljes.”
Milyen teremtésre képes a teljes emberiség?
“Gondolj csak bele, miféle alkotó energia szabadul fel, valahányszor ketten vagy többen összegyűlnek az Én nevemben.

És a tömeg tudat? Az bizony olyan erős, hogy világméretű következményekkel járó eseményeket és körülményeket teremthet.”
Mégis mekkora hatása van az emberiségnek a világmindenségre?
“Ám a világmindenségben történő, akár minden képzeletet felülmúló eseményekről igenis állítható, hogy ti ösztönöztétek és teremtettétek őket.

Ezeket az eseményeket az ember közös tudata teremti.

Az egész világ együttesen afféle társteremtő és létrehozza mindezeket a tapasztalatokat.

Amit egyenként tesztek, az ott rezeg bennük, eldöntve mit jelentenek számodra, és hogy velük összefüggésben ki vagy.”

További ismeretek:
Pleja: Isten nem tehet semmmiről!
Neale Donald Walsh: A kicsi lélek meséje
Impresszum
VilagTervezes.hu