Közös, tiszta, egyenlő, szabad, fejlődő élet
Kezdeti Szent Királyság
Tervező: Roland
%
1. Bölcsek Tanácsa
2. A társadalom irányítására az emberek létrehozzák a Bölcsek Tanácsát.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
3. A Bölcsek Tanácsa emberekből áll.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
4. A Bölcsek Tanácsa a társadalmat érintő kérdésekkel foglalkozik, de egyéni kéréssel, kérdéssel is fordulhat hozzá a társadalom bármely tagja.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
5. A Bölcsek Tanácsa a kérdésekre a lehetséges válaszok, megoldások felkutatását és azok következményeinek felmérését végzi.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
6. A Bölcsek Tanácsa a megtalált megoldásokat azok várható következményeivel javaslatokként a társadalom elé tárja.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
7. A társadalom bármely tagja is javasolhat megoldást.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
8. A társadalom a javasolt megoldások közül szavazással választja ki a számára legmegfelelőbbet.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
9. A kiválasztott megoldás a megszavazással életbe lép.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
10. A Bölcsek Tanácsa elegendő idejű megfelelő működése esetén a társadalom megszavazhatja a Bölcsek Tanácsa részére az önálló döntéshozói jog gyakorlását.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
11. A Bölcsek Tanácsa az önálló döntéshozói jog gyakorlása során saját belátása szerint választja ki a megfelelő megoldást és lépteti azt életbe.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
12. A Bölcsek Tanácsa az önálló döntéshozói jog gyakorlása idején is saját belátása szerint kérheti a társadalom szavazását egyes kérdésekben.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
13. A társadalom bármikor szavazással visszavonhatja, átalakíthatja a Bölcsek Tanácsa által életbe léptetett megoldást.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
14. A társadalom bármikor szavazással felfüggesztheti a Bölcsek Tanácsa önálló döntéshozói jogának gyakorlását.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
15. A Bölcsek Tanácsába való bekerülés felkéréssel kezdődik és a társadalom bármely tagja részéről, bármikor kérhető.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
16. A Bölcsek Tanácsába időnként sorsolás útján is kérhető fel ember.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
17. A Bölcsek Tanácsába sorsolás útján csak felnőttkorú ember kérhető fel.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
18. Ha az ember, akit felkértek a Bölcsek Tanácsába tagnak elfogadja a felkérést, akkor a társadalom szavazással dönt a megbízatásáról.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
19. A Bölcsek Tanácsának minden tagjának nevét kell adnia ahhoz a megoldási javaslathoz, amely elkészítésében részt vesz és/vagy amelyet javasol.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
20. A Bölcsek Tanácsának bármely tagja bármikor leváltható a társadalom szavazása alapján.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
21. A Bölcsek Tanácsából bármikor bármelyik tag kérheti a felmentését, amely akkor teljesül, amikor a Bölcsek Tanácsának szükséges létszáma biztosított.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
22. A Bölcsek Tanácsának legkisebb létszáma három fő.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
23. A Bölcsek Tanácsának legnagyobb létszámát a társadalom szavazással szabályozza.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
24. A Bölcsek Tanácsában mindig jelen kell lennie a következő jellemvonásoknak legalább egy emberben: emberségesség, gondoskodás, segítőkészség, kiváncsiság, nyitottság, tájékozottság, tudományos tudás, vallásos tudás, óvatosság, megérzés készsége, előrelátás, szervezési készség, tetterő.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
25. A Bölcsek Tanácsa bármely kérdésben kérhet segítséget és tájékoztatást a társadalom egyes embereitől, szakembereitől.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
26. Szavazás
27. A társadalom minden felnőttkorú tagja szavazhat.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
28. A gyerekek szavazati kéréseit, ha van ilyen, a szüleik érvényesíthetik a saját szavazatuk során.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
29. Szavazni nem kötelező.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
30. Minden ember felhatalmazhat egy másik, szabadon választott embert a véleményének képviseletére, a szavazatának leadására.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
31. Egy szavazásra felhatalmazott embernek a sajátjával együtt legfeljebb tízezer felhatalmazása lehet egyidőben.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
32. A szavazásra felhatalmazott ember az összes felhatalmazottja nevében szavaz.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
33. A szavazásra felhatalmazott embernek mindig szavaznia kell, ha ezernél több felhatalmazója van.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
34. Az egyes ember szavazhat a saját nevében akkor is, ha van felhatalmazottja és ekkor a központi rendszer az ő szavazatát veszi figyelembe és a felhatalmazott által képviselt emberek számát a szavazásban csökkenti eggyel.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
35. A szavazásra felhatalmazottnak minden szavazásáról értesítenie kell tömören e-levélben minden felhatalmazóját.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
36. A szavazati felhatalmazást a felhatalmazó bármikor felfüggesztheti, vagy visszavonhatja és bármely még le nem zárt szavazáson újra szavazhat a saját nevében.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
37. A szavazás minden hónap első napjától az utolsó napjáig tart.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
38. A felhatalmazottaknak a hónap első 15 napjában kell szavazni.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
39. A szavazás során bárki bármikor megváltoztathatja a döntését.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
40. A szavazásról nem szabad zavaró módon hirdetni.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
41. A szavazás részletei mindig egy központi helyen elérhetők.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
42. A szavazást címkékkel kell ellátnia a szavazást kiírónak.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
43. Szavazást bárki indíthat.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
44. Túl sok, vagy zavaró szavazást indító embert a szavazás során a többi ember fél évre eltilthat a szavazás indításától.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
45. Az emberek az induló szavazásokról értesítést kapnak a hónap elején.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
46. Minden ember rangsorolhatja, szűrheti a szavazási értesítéseket az Őt érintő kérdéskörök címkéi segítségével.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
47. Egész társadalmat érintő szavazásra "alapvető" címkét kell tenni.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
48. Egy szavazási időtartam alatt legfeljebb 30 alapvető kérdésben lehet szavazni.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
49. A szavazás több megoldási javaslatot tartalmazhat.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
50. Szavazásonként minden szavazó több megoldási javaslatot is elfogadhat.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
51. A szavazás akkor érvényes, ha van olyan megoldási javaslat, amelyet a szavazók kétharmada elfogad.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
52. Érvénytelen szavazást fél évig nem lehet újból elindítani.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
53. Érvénytelen szavazás elkerülésére ajánlatos megadni olyan megoldást, amely kisebb lépésben történik, de az többeknek elfogadható.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
54. Megoldási javaslatot lehet egy szavazáshoz hozzáadni a szavazás lezárása előtti 10. napig.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
55. A szavazások leadása egy központi honlapon keresztül lehetséges.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
56. A központi rendszer a szavazó által beküldött szavazásai csomagjának hitelesítésére egy kódot kér, amit telefonos sms-ben küld meg Neki.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
57. Minden szavazáshoz minden egyes ember véletlenszerűen létrehozott, azonosító számsort kap, amelyet csak Őneki mutat meg a központi rendszer.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
58. Minden ember bejelentkezés nélkül bármikor visszaellenőrizheti a saját szavazatát azáltal, hogy letölti a szavazók és szavazataik felsorolását, ahol a szavazókat az azonosító számsoruk azonosítja.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
59. Minden ember bejelentkezés nélkül bármikor visszaellenőrizheti az ismerőse szavazatát is, ha ismerőse megadja neki az azonosító számsorát.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
60. Szent Királyság
61. A Szent Királyságban nincs Szent Király, a Szent Korona áll a Szent Királyság élén.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
62. A Szent Királyságban nem hozható olyan törvény, amely elvenné az emberek saját szabad szavazati jogát.
100 (25)
Mindenki: 4 --- 100%
Igen+nem: 1 100% 25%
Igen: 1 100% 25%
Nem: 0 0% 0%
 
Terv megnézése szövegként  
 
Impresszum
VilagTervezes.hu