Szent Királyság

Ez az oldal egy ország közös élete helyreállításának lehetséges tervét mutatja be.

Ez a terv Magyarország számára készült, de természetesen bármely más ország lakossága felhasználhatja mintaként saját maga részére.

Továbbá, mivel a terv a "Mindenki segítése", "Erő a segítés által", "Versengés helyett együttműködés", "Testvériség" és a "Ne árts!" elveire épül, ezért országhatárokon is átnyúló, egységes földrajzi területekre is alkalmazható, mint például a Kárpát-medencére, amennyiben ezt minden érintett együttesen szeretné.

Magyarország lakosságának számára a közös terv kialakítására segítségül szolgálhat például ez a honlap: Magyarország

A közösen megbeszélt tervben megtestesülő közös életformát közös akarattal az emberek kikiáltással tudják létrehozni.

1. Ember
2. Az ember a társadalom központi eleme.
3. Minden embernek szabad akarata van.
4. Minden ember egyenlő.
5. A férfi és a nő egyenrangú.
6. A férfi és a nő egymást kiegészítő, egymást segítő képességekkel, jellemvonásokkal, adottságokkal, tehetséggel rendelkezik.
7. Minden ember szabadon fejlődhet.
8. Minden embernek joga van térhez, lehetőségekhez a fejlődéséhez.
9. Az ember a fejlődése során lényegesen, huzamosan nem korlátozhat más embert.
10. Társadalom
11. Az emberek közössége, a társadalom szabadon fejlődik.
12. A társadalom minőségileg több, mint az egyes emberek összessége.
13. Az ember a társadalom részeként teljesebben fejlődhet, mint egyedül.
14. Az ember számíthat a társadalom védelmére, tanítására, gyógyítására, fejlődésének segítésére.
15. A társadalmat az egyes emberek közös tudása, szabad, alkotó akarata irányítja.
16. Bölcsek Tanácsa
17. A társadalom irányítására az emberek létrehozzák a Bölcsek Tanácsát.
18. A Bölcsek Tanácsa emberekből áll.
19. A Bölcsek Tanácsa a társadalmat érintő kérdésekkel foglalkozik, de egyéni kéréssel, kérdéssel is fordulhat hozzá a társadalom bármely tagja.
20. A Bölcsek Tanácsa a kérdésekre a lehetséges válaszok, megoldások felkutatását és azok következményeinek felmérését végzi.
21. A Bölcsek Tanácsa a megtalált megoldásokat azok várható következményeivel javaslatokként a társadalom elé tárja.
22. A társadalom bármely tagja is javasolhat megoldást.
23. A társadalom a javasolt megoldások közül szavazással választja ki a számára legmegfelelőbbet.
24. A kiválasztott megoldás a megszavazással életbe lép.
25. A Bölcsek Tanácsa elegendő idejű megfelelő működése esetén a társadalom megszavazhatja a Bölcsek Tanácsa részére az önálló döntéshozói jog gyakorlását.
26. A Bölcsek Tanácsa az önálló döntéshozói jog gyakorlása során saját belátása szerint választja ki a megfelelő megoldást és lépteti azt életbe.
27. A Bölcsek Tanácsa az önálló döntéshozói jog gyakorlása idején is saját belátása szerint kérheti a társadalom szavazását egyes kérdésekben.
28. A társadalom bármikor szavazással visszavonhatja, átalakíthatja a Bölcsek Tanácsa által életbe léptetett megoldást.
29. A társadalom bármikor szavazással felfüggesztheti a Bölcsek Tanácsa önálló döntéshozói jogának gyakorlását.
30. A Bölcsek Tanácsába való bekerülés felkéréssel kezdődik és a társadalom bármely tagja részéről, bármikor kérhető.
31. A Bölcsek Tanácsába időnként sorsolás útján is kérhető fel ember.
32. A Bölcsek Tanácsába sorsolás útján csak felnőttkorú ember kérhető fel.
33. Ha az ember, akit felkértek a Bölcsek Tanácsába tagnak elfogadja a felkérést, akkor a társadalom szavazással dönt a megbízatásáról.
34. A Bölcsek Tanácsának minden tagjának nevét kell adnia ahhoz a megoldási javaslathoz, amely elkészítésében részt vesz és/vagy amelyet javasol.
35. A Bölcsek Tanácsának bármely tagja bármikor leváltható a társadalom szavazása alapján.
36. A Bölcsek Tanácsából bármikor bármelyik tag kérheti a felmentését, amely akkor teljesül, amikor a Bölcsek Tanácsának szükséges létszáma biztosított.
37. A Bölcsek Tanácsának legkisebb létszáma négy fő.
38. A Bölcsek Tanácsának legnagyobb létszámát a társadalom szavazással szabályozza.
39. A Bölcsek Tanácsában mindig jelen kell lennie a következő jellemvonásoknak legalább egy emberben: emberségesség, gondoskodás, segítőkészség, kiváncsiság, nyitottság, tájékozottság, tudományos tudás, vallásos tudás, óvatosság, megérzés készsége, előrelátás, szervezési készség, tetterő.
40. A Bölcsek Tanácsában a férfiak és nők számának egyenlőnek kell lennie.
41. A Bölcsek Tanácsa bármely kérdésben kérhet segítséget és tájékoztatást a társadalom egyes embereitől, szakembereitől.
42. Szavazás
43. A társadalom minden felnőttkorú tagja szavazhat.
44. A gyerekek szavazati kéréseit, ha van ilyen, a szüleik érvényesíthetik a saját szavazatuk során.
45. Szavazni nem kötelező.
46. Minden ember felhatalmazhat egy másik, szabadon választott embert a véleményének képviseletére, a szavazatának leadására.
47. Egy szavazásra felhatalmazott embernek a sajátjával együtt legfeljebb tízezer felhatalmazása lehet egyidőben.
48. A szavazásra felhatalmazott ember az összes felhatalmazottja nevében szavaz.
49. A szavazásra felhatalmazott embernek mindig szavaznia kell, ha ezernél több felhatalmazója van.
50. Az egyes ember szavazhat a saját nevében akkor is, ha van felhatalmazottja és ekkor a központi rendszer az ő szavazatát veszi figyelembe és a felhatalmazott által képviselt emberek számát a szavazásban csökkenti eggyel.
51. A szavazásra felhatalmazottnak minden szavazásáról értesítenie kell tömören e-levélben minden felhatalmazóját.
52. A szavazati felhatalmazást a felhatalmazó bármikor felfüggesztheti, vagy visszavonhatja és bármely még le nem zárt szavazáson újra szavazhat a saját nevében.
53. A szavazás minden hónap első napjától az utolsó napjáig tart.
54. A felhatalmazottaknak a hónap első 15 napjában kell szavazni.
55. A szavazás során bárki bármikor megváltoztathatja a döntését.
56. A szavazásról nem szabad zavaró módon hirdetni.
57. A szavazás részletei mindig egy központi helyen elérhetők.
58. A szavazást címkékkel kell ellátnia a szavazást kiírónak.
59. Szavazást bárki indíthat.
60. Túl sok, vagy zavaró szavazást indító embert a szavazás során a többi ember fél évre eltilthat a szavazás indításától.
61. Az emberek az induló szavazásokról értesítést kapnak a hónap elején.
62. Minden ember rangsorolhatja, szűrheti a szavazási értesítéseket az Őt érintő kérdéskörök címkéi segítségével.
63. Egész társadalmat érintő szavazásra "alapvető" címkét kell tenni.
64. Egy szavazási időtartam alatt legfeljebb 30 alapvető kérdésben lehet szavazni.
65. A szavazás több megoldási javaslatot tartalmazhat.
66. Szavazásonként minden szavazó több megoldási javaslatot is elfogadhat.
67. A szavazás akkor érvényes, ha van olyan megoldási javaslat, amelyet a szavazók kétharmada elfogad.
68. Érvénytelen szavazást fél évig nem lehet újból elindítani.
69. Érvénytelen szavazás elkerülésére ajánlatos megadni olyan megoldást, amely kisebb lépésben történik, de az többeknek elfogadható.
70. Megoldási javaslatot lehet egy szavazáshoz hozzáadni a szavazás lezárása előtti 10. napig.
71. A szavazások leadása egy központi honlapon keresztül lehetséges.
72. A központi rendszer a szavazó által beküldött szavazásai csomagjának hitelesítésére egy kódot kér, amit telefonos sms-ben küld meg Neki.
73. Minden szavazáshoz minden egyes ember véletlenszerűen létrehozott azonosító számsort kap, amelyet csak Őneki mutat meg a központi rendszer.
74. Minden ember bejelentkezés nélkül bármikor visszaellenőrizheti a saját szavazatát azáltal, hogy letölti a szavazók és szavazataik felsorolását, ahol a szavazókat az azonosító számsoruk azonosítja.
75. Minden ember bejelentkezés nélkül bármikor visszaellenőrizheti az ismerőse szavazatát is, ha ismerőse megadja neki az azonosító számsorát.
76. Szent Királyság
77. A Szent Királyság nem attól szent, hogy valaki kinevezi annak, hanem a saját, belső, élő, emelkedett értékrendje miatt.
78. A Szent Királyság feladata az ember fejlődésének szolgálata.
79. A Szent Királyság nem uralja, hanem szolgálja az ember életét.
80. A Szent Királyság észrevétlen az ember számára, ha az nem akar rá figyelni.
81. A Szent Királyság nem sugározhat bajt, veszteséget, veszélyt, betegséget, halált, háborút, ellenségeskedést, megosztást az ember felé.
82. A Szent Királyság rendet, épséget, nyugalmat, egészséget, életet, békét, testvériséget, egységet sugároz az ember felé.
83. A Szent Királyság feladata a fejlődésükben egymást lényegesen korlátozó emberek számára külön teret, lehetőséget biztosítani.
84. A Szent Királyságban a büntetés nem lehet elnyomás, megtörés, börtön vagy halál, hanem csak megrovás, kisegítés és ha szükséges a társadalomtól külön élettér biztosítása a fejlődéshez.
85. A Szent Királyság örömöt, fényt, szeretet sugároz az ember felé.
86. Az embernek joga van mindig derűsen, örömben, emelkedett hangulatban élni.
87. Az embernek joga van megfelelő természetes fényben élni, dolgozni.
88. Az embernek joga van tudást szerezni.
89. Az embernek joga van szeretetben élni.
90. A Szent Királyság nem szennyezheti az emberek élelmét, vizét, földjét, levegőjét, gondolatait, munkakörülményeit, életét.
91. A Szent Királyság feladata a tiszta élelemhez, vízhez, földhöz, levegőhöz, gondolatokhoz, munkakörülményekhez, élethez való hozzájutás biztosítása az emberek számára.
92. A Szent Királyságban nem hozható olyan törvény, amely elvenné az emberek saját szabad szavazati jogát.
93. Szent Korona
94. A Szent Korona jelképrendszerét meg kell ismertetni az emberekkel.
95. A Szent Koronát helyre kell állítani.
96. A Szent Korona alól a kardot el kell mozdítani a Szent Korona mellé.
97. A Szent Korona ötvösmunka helyreállítására a társadalom három legképzettebb, vallásos ötvösét kell felkérni.
98. A Szent Koronáról az idegen képet el kell távolítani.
99. A Szent Koronára vissza kell helyezni a Szent Szűzanya képét.
100. A Szent Korona gyöngysorát helyre kell állítani.
101. Ha a Szent Korona helyreállítása esetleg nehézségbe is ütközik, a helyreállítással csak jobb lehet a helyzet, mint a mostani.
102. A Szent Korona helyreállítását végző ötvösöknek a munkát csak nyugodt, békés és ihletett állapotban szabad végezni, tudva, hogy a beavató Szent Koronát állítják helyre.
103. A helyreállítás folyamatát imával, sikert látó jószándékkal tudja segíteni minden más ember.
104. Szent Király
105. A Szent Királyságban mindig a Szent Korona áll a Szent Királyság élén.
106. A Szent Királyságban nem kötelező, hogy legyen Szent Király.
107. A Szent Király szent életű, példamutató, bölcs, képes megkülönböztetni az igaz dolgokat a hamisságtól.
108. A Szent Király nem parancsol, nem uralkodik az emberek felett, hanem szolgálja, segíti Őket.
109. A Szent Király részt vehet a Bölcsek Tanácsának munkájában.
110. A Szent Királynak önálló döntéshozói, jutalmazói, büntetői jogot adhat a társadalom szavazás útján.
111. A Szent Király tekintélye mindenkiénél nagyobb, vitás esetben végső döntést hozhat.
112. A Szent Király önálló döntéshozói, jutalmazói, büntetői jogát a társadalom, bár nem illik, de szavazás útján felfüggesztheti, amivel biztosítja, hogy a Szent Király valóban szent maradhasson.
113. A Szent Király egyszerre világi és vallási vezető.
114. A Szent Király feladata, hogy tisztaságával, elhivatottságával és hitével felülemelkedjen minden ember tudati szinjén, megtartsa ezt a magas tudati szintet és kapcsolatot tartson magasabb szintű világokkal útmutatásért és segítségért.
115. Amíg a társadalom még nem szeretné elfogadni a magasabb szintű világok létezését, addig nem lehet Szent Királyt választani.
116. A Szent Királyság megalakulása utáni első 3 évben még nem lehet Szent Királyt választani, mert egyrészt a társadalomnak meg kell tapasztalnia a szabad akaratát, önirányítását használnia, másrészt időt kell engednie a Szent Király címére méltó emberek feltűnésére és azok felismerésére.
117. A Szent Király megválasztása felkéréssel kezdődik.
118. Bármely felnőtt ember, férfi, vagy nő felkérhető Szent Királynak, de csak eredendően tiszta jellemvonásokkal rendelkező emberből válhat jó Szent Király.
119. Ha a felkért ember elfogadja a felkérést, akkor a társadalom szavaz a megválasztásáról.
120. A felkért és megszavazott embert a Szent Koronával való megkoronázás, beavatás, lelki, szellemi átalakítás teszi Szent Királlyá.
121. Csak beavatás során történő lelki, szellemi átalakulásban hívő társadalom szentel fel Szent Királyt.
122. A Szent Királyságban nem létezhet dísz király.
123. A Szent Király megnevezése férfi esetén Szent Király, nő esetén Szent Királynő.
124. A Szent Király megbízatása egy életre szól, lemondatása szavazással lehetséges, de ezt illik elkerülni a megfelelő választással.
125. Élet
126. Minden élet szabadon fejlődhet.
127. Minden életet védeni kell.
128. Minden élőlény tudatos, érző lény.
129. Minden élőlénynek joga van térhez, lehetőségekhez a fejlődéséhez.
130. Minden élőlény tudatának a fejlődése az ember tudatának fejlődését is segíti.
131. Minden faj szabadon fejlődhet.
132. Minden fajt védeni kell.
133. Minden fajnak van közös tudata.
134. Minden fajnak joga van térhez, lehetőségekhez a fejlődéséhez.
135. Minden faj tudatának a fejlődése az ember tudatának fejlődését is segíti.
136. Az ember csak táplálékforrásként veheti el más élőlény életét, annyit, amennyire ténylegesen szüksége van és az embernek hálásnak kell lennie az élőlénynek, hogy életét adta az ember életben maradásáért.
137. Föld
138. A Föld bolygó tudatos, érző élőlény.
139. A Föld és a rajta, belőle élő lények elválaszthatatlanok, nem tudnak egymás nélkül fejlődni.
140. A Föld és a rajta, belőle élő lények közösen élnek, fejlődnek.
141. A Föld és a rajta, belőle élő lények egészsége összefonódik.
142. A Földet védeni kell.
143. A Földtől csak annyit szabad kölcsönvenni, amennyire ténylegesen szükség van.
144. A Földnek visszafogadható állapotban kell visszaadni a kölcsönvetteket.
145. A Föld tisztulási, tudatosodási, fejlődési folyamatait segíteni kell.
146. Világ
147. A világ minden létezője közeli, vagy távoli kapcsolatban áll egymással.
148. A világ bármely létezőjének állapota közvetlenül, vagy közvetve hatással van a többi létezőre.
149. A világ akkor teljes, egészséges, ha minden létezője teljes, egészséges.
150. Tudomány
151. A tudománynak szabadon kell fejlődnie.
152. A tudománynak ésszerű magyarázatot kell adnia a világ jelenségeire.
153. A tudománynak teret kell engednie olyan jelenségek létezésének is, amik egyelőre nem megismételhetők, nem bizonyíthatók.
154. A tudomány nem korlátozhatja a tudomány fejlődését.
155. A tudomány nem korlátozhatja a világ fejlődését.
156. A tudománynak nem szabad megingathatatlan kinyilatkoztatássá válnia a világ jelenségeiről, mert ahogy a világ fejlődik, a régi tudományt esetleg hozzá kell ahhoz igazítani.
157. Minden, jelenleg "áltudománynak" bélyegzett felfedezést, vagy gondolatot magyar embernek kell megvizsgálnia, akivel beszélni tud a társadalom.
158. Lehet, hogy az "áltudomány" tényleg félrevezető, de ha mégis érték van benne és csak egy, általában külföldi, láthatatlan ember általi megbélyegzés miatt nem foglalkozunk vele, akkor elhalaszthatjuk az esélyt a szebb, tisztább, egészségesebb világ felépítésére.
159. A tudománynak és a vallásnak közelíteniük kell egymáshoz.
160. A tudományágaknak közelíteniük kell egymáshoz, hiszen ugyanazt a világot írják le.
161. Minden ember szabadon megtanulhatja a tudomány eredményeit.
162. Vallás
163. A vallásnak szabadon kell fejlődnie.
164. A vallásnak megnyugtató, örömteli, békés hitet kell adnia a világ kérdéseire, amiket a tudomány vagy már felfedezett, vagy még nem fedezett fel.
165. A vallásnak teret kell engednie olyan tudományos felfedezéseknek, amik a vallást átalakíthatják.
166. A vallás nem korlátozhatja a vallás fejlődését.
167. A vallás nem korlátozhatja a világ fejlődését.
168. A vallásnak nem szabad megingathatatlan kinyilatkoztatássá válnia a világ kérdéseiről, mert ahogy a világ fejlődik, a régi vallást esetleg hozzá kell ahhoz igazítani.
169. Minden, Önmagát a jelen időben Jézus Krisztus második eljövetelének állító embert bátran meg kell ismerni és tisztelettel megadni Nekik az esélyt, hogy bizonyosságot szerezzenek állításuknak.
170. Lehet, hogy semelyikük sem lesz a valódi Jézus Krisztus második eljövetele, de ha mégis köztük van és csak azért nem ismerjük meg, mert nem vagyunk vallásosak, vagy nem merünk hinni Benne, vagy a saját vallási vezetőnk tiltja a megismerését, vagy félünk a tényleges eljövetelének következményeitől, akkor elhalaszthatjuk az esélyt a tanítástól és a megmentéstől, amit Ő hozhat el nekünk.
171. A vallásnak és a tudománynak közelíteniük kell egymáshoz.
172. A vallási irányzatoknak közelíteniük kell egymáshoz, hiszen ugyanazt a világot magyarázzák.
173. Minden ember szabadon hihet a vallásban.
174. Minden ember hiheti, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert.
175. Minden ember hiheti, hogy az ember lelke Isten egy szikrája, egy része, egy megszemélyesítése.
176. Minden ember hiheti, hogy az ember a lelkén keresztül közvetlen kapcsolatban áll Istennel.
177. Minden ember hiheti, hogy az ember a szabad akarata szerint él, vagy nem él ennek a kapcsolatnak a használatával.
178. Minden ember hiheti, hogy az ember fejlődés útján, isteni képességeit megtanulva, mindent értővé, mindent látóvá, helyreállítóvá, gyógyítóvá, teremtővé, Istenemberré válhat.
179. Béke
180. Embert ölni nem szabad.
181. Külső támadás esetén nem a támadó erővel kell beszélni, hanem a támadó népességéhez kell fordulni és velük megegyezésre jutni.
182. A viszályt kirobbantani akaró politikust, főtiszteket kell elfogni és eltávolítani a társadalom többi részétől.
183. Támadó katonára csak olyan fegyverrel szabad lőni, vagy hatni, amely nem öli meg, csak ártalmatlanná teszi, elkábítja, megállítja, esetleg megsebesíti.
184. Külső támadás esetén csapdákkal, akadályokkal kell megállítani a katonákat, semlegesíteni, vagy elvenni tőlük a fegyvert és haza kell küldeni őket a családjukhoz.
185. Ha a támadó népnek van követelése, szüksége valamire, akkor építő jellegű megoldást kell találni a szükségük enyhítésére, például új kutatások kezdésével, találmányok feltalálásával, anyagok előállításával, új életterek megnyitásával.
186. Ha a külső támadás nem fegyveres, hanem politikai, banki, vagy gazdasági akkor is az adott politikus, bank, gazdaság országának népével kell egyeztetni.
187. Tájékoztatás, hirdetés
188. A kéretlen, rossz, lehangoló, elszomorító, felháborító híreknek egy számukra létrehozott helyet biztosítunk a világhálón, hogy aki akarja, ott elérheti őket.
189. A központi, hivatalos tájékoztatásban az országban, világban történő jó, felemelő, vidám, derűlátó, előremutató, fejlődésről, alkotásról szóló híreket mondjuk be.
190. Az elkerülhetetlen rossz híreket jó hírekké alakítjuk azáltal, hogy bemutatjuk a tanulságot, a levont következetést, és megoldást nyújtunk a kiváltó esemény elkerülésére a jövőre nézve, vagy ha egyelőre nem látszik sem tanulság, sem megoldás, akkor a rossz hír után teszünk ellensúlyozóként egy kapcsolható jó hírt is.
191. Televízióban, rádióban, újságban, utcán, továbbá olyan helyen hirdetni nem szabad, amit az ember nem tud elkerülni.
192. Minden hirdetésnek egy erre a célra létrehozott helyet biztosítunk a világhálón, hogy aki akarja, ott elérheti őket.
193. Pénz
194. A pénz, mint fogalom, egy eszköz, amit lehet jól és lehet rosszul használni.
195. Amíg nem lesz jobb ötlet, addig a pénz fogalmának kezdeti, alkotó, jó használatát állítjuk helyre.
196. A pénz fogalmának jó jellemzői, például a cserekereskedelemmel szemben, a könnyű kezelhetőség, könnyű bonthatóság és az érték közvetítése, amely lehetőséget ad olyan emberek között is a fizetésre, cserére, akik közül csak az egyik embernek lenne olyan terméke, munkája amire a másiknak éppen szüksége lenne.
197. A Szent Királyság magasabb fokán majd egyszer működhet a szívességen alapuló fogyasztás, ahol az egyik ember szívességből segít a másiknak termékkel, munkával, mert tudja, hogy Ő is kérhet és kapni is fog ugyanígy szívességet a társadalom más tagjától.
198. Munka
199. A Szent Királyságban a másoknak, társadalomnak végzett munkaidőt igyekszünk napi 4 órára levinni.
200. Több időt engedünk minden ember saját alkotó énjének kibontakozására, saját maga, vagy családja részére végzett munka folytatására.
201. A munkaidő csökkenésével lehet, hogy a gazdaság nem fog annyi terméket előállítani, de cserébe az emberek életminősége, örömérzete, világszeretete jelentősen javul.
202. Munkának nevezzük mindazt, amit az ember a cselekvésével végez, függetlenül attól, hogy pénzt keres-e vele, ezáltal az ember önmagának végzett munkájának a megbecsülését állítjuk helyre.
203. Adomány
204. Az adomány fogalmának kezdeti, alkotó, jó használatát állítjuk helyre.
205. A társadalom tagjai egyesével azért adományoznak a közösbe, hogy abból a társadalom, mint nagyobb szervezet nagyobb, a társadalom számára hasznos dolgot tudjon teremteni.
206. Az adományozás bemeneti rendszere, törvényei, csatornái kezdetben ugyanazok maradnak, mint a meglévő rendszerben, de később, a természetes fejlődés során enyhülnek a törvények.
207. Az adományozás felhasználási rendszere teljesen megújul, megtisztul, helyreáll, a Bölcsek Tanácsa segítségével az emberek döntenek szavazással a felhasználásokról.
208. Az adományozás bemeneti és a felhasználási rendszere teljesen átlátható mindenkor, mindenki számára.
209. Pénztár
210. Létrehozunk egy Országos Takarék Pénztárat az emberek egyéni pénzmegtakarításainak tárolására.
211. Az Országos Takarék Pénztár mindig képes eltárolni és kérésre visszaadni a pénzt.
212. Az Országos Takarék Pénztár nem tőzsdézhet az emberek pénzével és nem adhat pénzt kölcsön olyan területekre, amelyek károsítanák valamely ember, élőlény, vagy a Föld életét.
213. Az Országos Takarék Pénztár csak olyan területekre adhat kölcsön pénzt, amely a fejlődést, életet szolgálja.
214. Ha egy kölcsönt felvevő ember nem tudja az előzetes megállapodás szerint visszafizetni a kölcsönt, akkor az Országos Takarék Pénztár vállalja a hiány kezelését.
215. Egyéni kölcsönt felvenni csak ésszerű mértékig lehet.
216. Nagyobb kölcsönt igénylő elgondolás esetén a Bölcsek Tanácsához lehet fordulni az elgondolás társadalmi szintű megvalósítása érdekében.
217. Kamat, tőzsde, kölcsön, zálog
218. Kamatot adni és szedni többé nem szabad.
219. Ténylegesen végzett munka után egyszeri jutalékot lehet felszámítani.
220. Emberek pénzmegtakarításait tőzsdére vinni nem szabad.
221. Tőzsdén pillanatonként adni-venni részvényeket nem szabad.
222. Ha valakinek megtakarítása van és szeretne segíteni egy vállalkozást azzal, hogy pénzt ad neki kölcsön a további fejlődéséhez, az csak a pénzét kaphatja vissza, kamatot nem, csak olyan időpontokon kérheti vissza a pénzét, amelyeket a vállalkozással előre egyeztetett, valamint nem szólhat bele a vállalkozás életébe.
223. Ha valaki pénzt kölcsönzött valaki másnak, akkor a pénzét csak ő kaphatja vissza, a követelését másnak nem adhatja el.
224. Kölcsönért zálogot kérni nem szabad.
225. Kölcsönt csak segítő szándékkal szabad adni.
226. Államadósság
227. Az államadósságot meg kell szüntetni nagyon rövid idő alatt, pélául 2-3 éven belül.
228. Az államadósságot akkora összegben fizetjük csak vissza, amit a társadalom az adott évben még ki tud termelni, esetleg valamekkora megszorítással, de fennakadás nélkül.
229. Az államadósságot a következő sorrendben fizetjük vissza a kölcsönadó személyeknek: magyar emberek, környező ország emberei, EU polgárok, európai emberek, világ többi emberei, befektetési alapok.
230. A kölcsönadó személyek kölcsönei visszafizetésének ütemezését szétosztjuk a 2-3 évre.
231. Az adott év megtakarítását a kölcsönadó személyek között elosztva fizetjük vissza a kölcsönt nekik. Mindenki csak annyit kap vissza, amennyit kölcsönadott és amennyit a megtakarítás megenged.
232. Újabb kölcsönt már nem szabad felvenni külföldi emberektől és befektetési alapoktól.
233. Újabb kölcsönt már csak kamat nélkül szabad felvenni.
234. Önellátó családi életvitel
235. A Szent Királyság segíti az önellátó egyéni, vagy családi életvitel kialakulását.
236. Mindenki beiratkozhat elméleti és gyakorlati ismereteket adó iskolába, ahol megtanulhatja az önellátás elkezdésének, működtetésének és fejlesztésének ismereteit.
237. Minden ilyen iskolában tanulónak el kell töltenie legalább kétszer 1 teljes hónapot, kiköltözve az iskola mintagazdaságainak egyikébe és ott az adódó munkákat meg kell ismernie és el kell tudni végeznie.
238. Mindenki, aki sikeresen elvégzi az ilyen iskolát, kérhet a társadalomtól minden eszközt és segítséget, ami az önellátó élet elkezdéséhez és működtetéséhez szükséges, mint például szabadon megválasztható, még rendelkezésre álló helyet, termőföldet, ház megtervezését, ház megépítését, gépek, eszközök, járművek beszerzését, növények és állatok vásárlását.
239. Mindenki kiválaszthatja, hogy az önellátó rendszere milyen kezdeti kényelmi fokozattal rendelkezzen, mint például víz, elektromos áram, fűtés, hűtés, világháló elérés, gyalult földes út a legközelebbi településig.
240. A társadalom a megtakarításai függvényében több, vagy kevesebb ilyen önellátó családi gazdaság elindítását segítheti, szükség esetén sorsolással választva a jelentkezők megsegítései közül.
241. A társadalom segíti nem csak az önellátó teljes gazdaságok, hanem a falusi, városi családi életvitel, lehetőségekhez képesti minél önállóbbá válását.
242. Csak olyan önellátó rendszer hozható létre és működtethető, amely az életet, fejlődést szolgálja.
243. Vagyon
244. Minden ember csak ésszerű méretű földterületet birtokolhat.
245. Minden embernek joga van megfelelő minőségű földterület birtoklásához.
246. Települések közösen birtokolhatnak ésszerű méretű földterületet.
247. Minden településnek joga van megfelelő minőségű földterület birtoklásához.
248. Ha egy gyár, vagy szolgáltató, amely nagy közösséget alkalmaz, vagy szolgál ki nem tudja biztosítani az ésszerű használatot a tőle függő emberek számára, akkor a Szent Királyság alkotó módon közbeavatkozhat minden fél számára kedvezően.
249. Városok, települések
250. Minden embernek joga van tiszta ivóvízhez és levegőhöz.
251. A Szent Királyság szorgalmazza olyan érzékelők és tisztítók kifejlesztését, amellyel minden ember saját maga képes minden pillanatban ellenőrizni és biztosítani a víz és a levegő tisztaságát.
252. Minden embernek joga van a természetben természetes alakban és természetes mennyiségben jelen levő elektromágneses hullámterheléseket meg nem haladó környezetben élni.
253. A Szent Királyság szorgalmazza olyan érzékelők, valamint épületek, szobák és burkolatok kifejlesztését és alkalmazását, amellyel minden ember saját maga képes megvédeni magát a nem természetes hullámterhelésektől.
254. Találmányok
255. Bárki feltalálhat bármit.
256. A Szent Királyság létrehozza a Találmányok Irodáját, ahol bárki bemutathatja a találmányának elméleti hátterét és gyakorlati működését.
257. A Találmányok Irodája a találmány bemutatása után azonnal, késlekedés nélkül bejegyzi a találmány feltalálásának elsőségét a szerző nevére.
258. A Találmányok Irodája nem foglalkozik a találmány tudomány által addig elismert megvalósíthatóságával és létezhetőségével.
259. A Találmányok Irodája utólag ellenőrzi, hogy volt-e már korábban megegyező, vagy hasonló találmány, mely esetén az utóbbi találmányt nem szükséges törölni a feljegyzésekből, de a találmány elsőségének jelét törölni kell, hivatkozással a korábbi találmányra.
260. A Szent Királyság ösztönzi az embereket a tiszta energiaforrás felfedezésére, hogy legelsőképpen az atomerőműveket le lehessen váltani.
261. Minden ember szabadon építhet, átalakíthat bármilyen gépet, járművet és használhatja azt, ha az nem jelent veszélyt egyetlen emberre sem.
262. A Szent Királyság létrehozza az Újszerű Gépek Bevizsgáló Műhelyét.
263. Minden újszerű gépet, járművet be kell vizsgáltatni az Újszerű Gépek Bevizsgáló Műhelyével.
264. Az Újszerű Gépek Bevizsgáló Műhelye bevizsgáltatási költségét a Szent Királyság fedezi.
265. Gépek
266. Minden gépnek kikapcsolhatónak kell lennie.
267. Egy gépet az adott embernek ki kell tudni kapcsolnia, ha az veszélyt jelent rá.
268. Egyetlen gép sem irányíthatja önmagát, ha közelében, benne, vagy körülötte ember tartózkodik.
269. Minden olyan gépnek, amely irányítja önmagát, ki kell kapcsolnia, ha ember lép a működési területére.
270. Gép használatakor az ember nem adhatja ki a kezéből az irányítást.
271. Gép nem irányíthatja önmagát, de csatlakozhat egy ember által irányított géphez, amellyel így a második gép is irányítottá válik.
272. Minden ember által irányított gépnek, ha embert veszélyeztet, vagy elveszti az emberi irányítást, le kell állnia oly módon, hogy ne okozzon kárt egyetlen embernek sem.
273. Tanítás
274. A tanítás során az elmélet és a gyakorlat fele-fele arányban kell, hogy megoszoljon.
275. A tanítóknak olyan gyakorlatokat kell kifejleszteniük, amikkel a tanulók nem csak leírt betűkhöz és számokhoz kötik a tudást, de minél több érzethez, színekhez, hangokhoz, szagokhoz, ízekhez, tapintásokhoz is, hogy a tudás minél több ponton tudjon rögzülni és így tovább megmaradjon, élőbb lehessen.
276. A tanuló képzelőerejét is fejleszteni kell, hogy bármikor megtervezhessen bármit gondolatban, irányított álomszerű látványban, színes képekben látva, hangokban hallva, szagokat, ízeket, tapintásokat érezve, az elképzelt teret, tervet, munkadarabot szabadon bejárva, szabadon átszerkesztve.
277. Egészség
278. Az ember öngyógyuló képességének vizsgálatára, az ember egészségét helyreállító, a világban bármilyen formában és megítélésben jelen levő szellemi, lelki, tudati eljárások vizsgálatára tudományos, magyar kutatásokat indítunk.
279. A magyar kutatások szerint valóban működőképesnek talált öngyógyító módszereket minden ember számára megtanulható formában elérhetővé tesszük.
280. Minden ember megtanulhatja tudatosan működtetni az öngyógyuló képességét.
281. A már rendelkezésre álló, magas színvonalú orvosi állapotfelmérő gépeket és módszereket felhasználjuk az ember öngyógyító folyamatának visszaellenőrzésére, ezzel bíztatva az öngyógyítás megtanulásának folyamatát.
282. A Szent Királyságban, ha az ember önmaga meg tudja tanulni valamilyen módon a saját testének állandó öngyógyítását, akkor szabad örökké élnie.
283. A működőképesnek talált öngyógyító módszerek működése alapján igyekszünk gépeket készíteni, amik segítik, erősítik, gyorsítják az egészség helyreállításának folyamatát.
284. A Szent Királyság a társadalmat súlyosan veszélyeztető betegség felbukkanása esetén az emberek öngyógyításának megerősítését segíti, azaz vitamin szedésre, gyümölcs fogyasztásra, változatos étkezésre, fokhagyma fogyasztásra, tiszta víz és gyógytea fogyasztásra, kevesebb munkára, több pihenésre, nyugodt, elég hosszú alvásra, napozásra, többlet testmozgásra, nyugodt, békés, derűs, örömteli hangulatra, jó hírekre, jó gondolatokra hangolódásra, emberekkel, állatokkal, növényekkel való óvatos, de szeretetteli kapcsolattartásra ösztönöz.
285. Ha egy beteg ember beleegyezik, akkor más emberek az imájukkal, szeretetükkel, egészséget látó tudatukkal közvetlen testi kapcsolat nélkül, lelki, szellemi, tudati erejük és akaratuk használatával gyógyíthatják beteg embertársukat.
286. Ha bizonyságot nyer, hogy megfelelő hatékonyságú a más emberektől érkező, szereteten alapuló gyógyítás, akkor a Szent Királyság ezt a gyógyítási módot természetesként fogadja el és betegség esetén, a beteg ember jóváhagyásával, kéri az egészséges emberek segítségét a beteg társuk részére.
287. Minden ember önmaga felelős a saját dezoxiribózmagsavja, a saját teste tervrajzának mesterséges változtatás elleni megvédéséért és megőrzéséért.
288. Minden ember önmaga felelős a saját dezoxiribózmagsavja, a saját teste tervrajzának természetes fejlődéséért.
289. Minden ember megtanulhatja a gyógynövények használatát.
290. Minden ember megtanulhatja a gyógynövények otthoni termesztését.
291. A városi parkokban gyógynövény szigeteket hozunk létre tájékoztató táblákkal együtt.
292. Láthatatlan világok
293. Ha bármelyik külföldi, vagy magyar ember olyasminek az érzékelését állítja, amit a többi ember nem érzékel, akkor nem elpusztítjuk az állítását és megbélyegezzük az embert, hanem nyitottan állunk saját embertársunk állításához, lejegyezzük azt és megkíséreljük értelmezni, mert talán egyszer a hasznunkra válik.
294. Minden más terület
295. Minden a már megszokott, régi törvények, szabályozások szerint működik tovább.
296. Ha bármilyen területen, bármilyen változtatásra lesz szükség, akkor a Bölcsek Tanácsához lehet fordulni kéréssel, kérdéssel.
Impresszum
VilagTervezes.hu